Tilbake

Skolekjøring

Med skolekjøring menes egentlig all kjøring til og fra skole som skjer med taxi eller maxitaxi.

Vi har forskjellige typer skolekjøring, hovedsaklig skolekjøring innvilget på grunn av lang skolevei, på grunn av farlig skolevei eller på grunn av skade og/eller funksjonshemming.

 
 
 
 
 
 

 

 

Det er i store trekk fylkeskommunen som er oppdragsgiver og betaler for skolekjøring, og det er derfor også de som vedtar tiltak om skolekjøring i de fleste tilfellene.

Uansett skal skolekjøring bestilles gjennom elevens skole.
Så dersom du som elev eller forelder leser dette, må du altså henvende deg til den aktuelle skolen med bestilling av skolekjøring

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vi kan dessverre IKKE sette i gang skolekjøring for en elev kun basert på rekvisisjon fra lege eller på annet grunnlag før det foreligger vedtak fra fylkeskommunen eller annen betaler.