Tilbake

Prisforskrifter

Priser:

Drosjene kjører etter priser fastsatt av konkurransetilsynet.

Du kan laste ned pris-forskriftene her:

Forskrifter om maksimalpris for kjøring med drosjer

(fra www.lovdata.no)

 

Taksameterne er programmert med data hentet fra prisforskriftne, og beregner prisen ut fra strekning, ventetid, antall passasjerer, tid på døgnet og tar også hensyn til om det er hverdag, helg eller helligdag.

 

En litt enklere oversikt over prisene, satt opp av Norges Taxiforbund, finner her:

Aktuelle satser i maksimalprisforskriftene (pdf fra www.taxiforbundet.no)

 

Vil vil senere forsøke å lage en priskalkulator som kan gi veiledende

priser for taxi.