Tilbake

Kredittkjøring

 

Med kredittkjøring menes kjøring som utføres av drosjene i de forskjellige kjøreområdene, og som anføres konto.

 

Regningene for slike turer overføres til Møre og Romsdal Taxitjenester AS (MRT AS) for fakturering, og oppsamlede regninger faktureres normal to ganger pr.måned.

 

Kredittkjøring innvilges normal kun for firmaer og organisasjoner, men kan også innvilges for privatpersoner dersom det anses hensiktsmessig.

Konto opprettes normalt gjennom kontakt med sentralbordet.

 

Ved opprettelse trenger vi fakturanavn og adresse, kontaktperson og enkelte andre opplysninger.

 

Man må regne med at det i forbindelse med opprettelse av konto kan bli innhentet relevante kredittopplysninger om bedriften/organisasjonen/ personen som oppretter konto.

 

Ta kontakt for å opprette konto på de respektive telefoner til sentralbordet, eller på epost info@taxiformidling.no

 

 

 

 

 

 

For kredittkunder har faktureringsselskapet
MRT AS også flere tilleggs-tjenester under utvikling.

 

Den viktigste blir muligheten for å kunne logge på sin egen konto og følge med på forbruket.

 

Ta kontakt med MRT AS for

nærmere opplysninger