Tilbake

SMS-varsling

Taxiformidling AS bruker et system der du som kunde får eller kan få visse tilbakemeldinger på sms når du bestiller bil.
Standard er at du automatisk får melding på sms når bilen er på vei. Dette gjelder bestillinger fra mobiltelefon.
Du kan også be om utvidet varsling, se valgene til høyre.

Ved Internett-bestilling kan du selv administrere hvilke varsler du får.

Vi har tre typer sms-varsling:

 

- Løyvenummer (standard)-
du får sms med løyvenummer når bilen er på vei

 

 

-Turnummer (valgbart)- du får sms med turnummer umiddelbart etter bestilling

 

 

- Turnummer og Løyvenummer (valgbart) - du får begge de ovenstående meldinger, altså med turnummer umiddelbart etter bestilling, og løyvenummer når bilen er på vei.

Turnummer-sms inneholder turnummeret

 

Løyvenummer-sms inneholder løyvenummeret, bilens mobilnummer hvis den har, og turnummeret.

Sms-varsling koster kr. 1,-/melding, og belastes kundens mobilregning.

Du kan reservere deg mot denne kostnaden ved henvendelse til Taxiformidling AS på det vanlige bestillingsnummeret eller på epost til booking@taxiformidling.no